SIL ČSAKI rss


Výbor společnosti imunologických laborantů po volbách 2013

Informace o výboru imunologických laborantů. S kontakty na jednotlivé pracovníky. Výbor byl zvolen ve volbách 2013.

VOLBY do výboru ČSAKI ČLS JEP a výborů jednotlivých sekcí

Prosíme členy Sekce imunologických laborantů, aby věnovali pozornost dopisu, který byl elektronicky rozeslán členskou evidencí a zúčastnili se aktivně I. i II. kola voleb.

VI. Jednodenní konference imunologických laborantů - informace, přihláška

Místo konání: Pardubice, Hotel LABE
Datum konání: 18.4.2011
Zahájení odborného programu: 9,00 h

Výbor SIL ČSAKI

Členové výboru společnosti imnunologických laborantů po volbách v červnu 2009

Cíle

Cíle společnosti imunologických laborantů při ČSAKI.

Pořádané akce

Informace o akcích kterých se SIl účastní, nebo je sama pořádá.