Kategorie: Archiv, Plánované akce

Program IX. jednodenní konference imunologických laborantů.

Program ke stažení zde: http://imulab.cz/upload/Program.pdf

Dne: 7. 4. 2014

Pořádá: Sekce imunologických laborantů ČSAKI ČLS JEP

IMULAB zapsaný spolek
Místo konání: Konferenční sál, Hotel Labe, Pardubice
Registrace: 8,30 - 9 hodin
Zahájení konference: 9 hodin

9,00 - 11,30 hodin I. Blok přednášek

Olga Jůzová
Oficiální zahájení konference
RNDr. Marcela Drahošová
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Stanovení parametrů protilátkové a buněčné imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti

MUDr. Eva Malá
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Autoprotilátky v reprodukční imunologii, naše léčebné možnosti, strategie postupu a efektivita léčby v teorii a v kazuistikách

MUDr. Andrea Poloučková
produktová specialistka - autoimunita - INOVA, Werfen Czech s.r.o., Praha
APS jako jedna z příčin neplodnosti a jeho diagnostické možnosti

MUDr. Karin Malíčková
Klinická imunologie a alergologie, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Všeobecná fakultní nemocnice a 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
T lymfocyty ve fyziologické a patologické graviditě

Ing. Martin Špryngar, Ph.D.
Exbio Praha a.s.
Vyšetření spermií metodou průtokové cytometrie - SpermFlow kit

11,30 - 12,00 hodin Přestávka, občerstvení
12,00 - 13,30 hodin II. blok přednášek


MUDr. Alžběta Zavřelová, MUDr Jakub Radocha PhD.
IV. Interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Transplantace krvetvorných buněk

Bc. Veronika Hrušková Janů
Ústav laboratorní diagnostiky - úsek klinická imunologie, FN Královské Vinohrady, Praha
Laboratorní diagnostika Aspergillového antigenu

Olga Jůzová
Informace Sekce imunologických laborantů a ČAZL

Kalendář plánovaných akcí pro rok 2014
Závěr konference - vydání certifikátů o účasti

Informace:

Akce je určena pro zdravotní laboranty a všeobecné sestry.
Akce je ohodnocena 4 kredity dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

Přihlášky: on-line na www.imulab.cz

Konferenční poplatky:

platba proběhne na místě při registraci
Člen ČSAKI ČLS JEP: zdarma
Sekce imunologických laborantů: zdarma
Sekce alergologických sester: zdarma
Ostatní: 250 Kč
V zájmu plynulosti registrace a plateb, mějte placenou částku v přesné výši.

Dopravní dostupnost

Akce se koná v kongresovém sále Hotelu LABE, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice.
Je zde možno využít placené parkoviště nebo parkoviště sousedícího nákupního střediska.
Z vlakového nádraží trvá cesta 15 minut pěšky.

Občerstvení:

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení zdarma.

print Formát pro tisk