Kategorie: Archiv

2. regionální konference Sekce imunologických laborantů ČSAKI ČLS JEP

Dne: 15. 11. 2013
Pořádá:
Ústav klinické imunologie a alergologie
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
Sekce imunologických laborantů ČSAKI ČLS JEP
Místo konání: Brno, Ernův sál Staré radnice , Radnická 10
Registrace: 8,30 – 9 hodin
Zahájení konference: 9 hodin

Podpora akce:

 

  

9,00 - 9,45 hodin       Zahájení konference

 

prof. MUDr. Jiří Litzman:

Oficiální zahájení konference                                                                     

Marie Otrubová:

Organizační pokyny a obsah konference                                                  

prof. MUDr. Jindřich Lokaj:

Současný stav a trendy v klinické laboratorní diagnostické imunologii   

 

10,00 - 11,30 hodin            I. Blok přednášek

                                                                                                                            

Doc. MUDr. Vojtěch Thon, PhD.: 

Laboratorní diagnostika vrozených imunodeficiencí                       

Mgr. Marcela Vlková, PhD.:                                                                         

Zastoupení lymfocytárních subpopulací u pacientů s protilátkovými imunodeficity

MUDr. Zita Chovancová, PhD:

Využití metody ELISPOT v diagnostice hypogamaglobulinemií         

RNDr. Martina Štouračová:  

Imunologické monitorování nemocných po orgánových transplantacích

11,30 - 12,00 hodin  Přestávka, občerstvení

12,00 - 13,30 hodin  II. blok přednášek

                                              

 

 

 

RNDr. Marta Gloserová, Ph.D.

Siemens s.r.o

Metoda 3gAllergy - unikátní technologie kapalných alergenů

RNDr. Běla Říčařová, CSc.

The Binding Site s.r.o.

Nabídka diagnostiky společnosti The Binding Site pro laboratoře klinické imunologie

 

Ing. Martin Špryngar, Ph.D.

EXBIO Praha a.s.

Diagnostický test alergie metodou aktivace bazofilů                                                                    

Doc. MUDr. Vojtěch Thon, PhD.:

Principy moderní alergologické diagnostiky                                           

MUDr. Sáva Pešák:

Alergie na hmyz                                                                                          

MUDr. Dana Bartoňková:

Antinukleární protilátky, možnosti jejich stanovení a výpovědní hodnota

 

Olga Jůzová

Informace Sekce imunologických laborantů

Kalendář plánovaných akcí pro rok 2014

Marie Otrubová

Závěrečné slovo konference

 Kreditní ohodnocení: účast je ohodnocena 4 kredity dle platné vyhlášky MZČR č.4/2010 Sb.

Účastnické poplatky:
členové ČSAKI a sekcí...............................zdarma
zaměstnanec ÚKIA nečlen ČSAKI a sekcí............... 50 Kč
ostatní...............................................100 Kč
Platba proběhne na místě při registraci.

Dopravní spojení:

Z hlavního (vlakového) nádraží - pěšky ulicí Masarykovou (viz plánek) - 5 min

Z autobusového nádraží Zvonařka - pěšky projít obchodní galerií Vaňkovka, podchod pod nádražím, ulicí Masarykovou - 15 min.

- tramvají č.12 - 2 zastávky na hlavní nádraží, pak pěšky nebo přestoupit na tramvaj č.4 - 1 zastávka na ulici Orlí


Zvětšit mapu

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.