Zdroj: http://www.imulab.cz/index.php?a=37  •  Vydáno: 4.2.2013 8:02  •  Autor: Vlas Tomáš

VOLBY do výboru ČSAKI ČLS JEP a výborů jednotlivých sekcí

Prosíme členy Sekce imunologických laborantů, aby věnovali pozornost dopisu, který byl elektronicky rozeslán členskou evidencí a zúčastnili se aktivně I. i II. kola voleb.

Volby proběhno dvoukolově. V prvním kole máte možnost nominovat vhodné kandidáty do jednotlivých výborů. Vaše návrhy anonymně zašlete do 28.2. 2013 na adresu uvedenou v dopise. Z návrhů budou vytvořeny kandidátky pro druhé kolo. V druhém kole obdržíte kandidátky pro jednotlivé výbory a proběhne již samotná volba členů pro výbor ČSAKI, Sekce laboratorní imunologie, Sekce imunologických laborantů, Sekce alergologických sester. Každý člen může navrhovat a volit kandidáty do všech výborů, volen může být pouze do výboru Sekce jíž je členem. Děkujeme za aktivní účast. Výbor Sekce imunologických laborantů ČSAKI ČLS JEP