Zdroj: http://www.imulab.cz/index.php?a=64  •  Vydáno: 25.1.2016 7:57  •  Autor: Vlas Tomáš

Akce ČSAKI

akce ohodnocené kredity pro zdravotní laboranty únor, březen, duben, září a říjen 2016

Imunopatologie GIT z mezioborového pohledu, 11.02.2016, Nemocnice Na Homolce, Praha
Alergie 2016, 10.3.2016, Nemocnice Na Homolce, Praha

XI. Jednodenní konference imunologických laborantů, 04.04.2016, Kongresový sál Hotel LABE, Pardubice
Letošní program - I. Blok: průtoková cytometrie, II. Blok: varia, finální podoba programu bude vyvěšena zde měsíc před konáním akce
on-line přihláška bude zveřejněna na webu imulab.cz

Protiinfekční imunita, očkování, 08.09.2016, Nemocnice Na Homolce, Praha

XXIV. Severočeská imunologická konference, 23.-24.09.2016, Ústí nad Labem

33. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie, 12.-15.10.2016, Plzeň
bližší informace o programu akcí naleznete na http://www.csaki.cz/odborne-akce

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde