Zdroj: http://www.imulab.cz/index.php?a=19  •  Vydáno: 15.2.2011 7:45  •  Autor: Vlas Tomáš

Zápis z jednání výboru Sekce imunologických laborantů při ČSAKI - 30.7.2010

Datum konání: 30.7. 2010
Místo konání: Praha
Přítomni: Renáta Cimburková, Eva Slavíková, Olga Jůzová, Jiří Kotrbatý
Omluveni: Tomáš Vlas
Hosté: Milena Jarošová

Program:

ČAZL a jednání na MZČR dne 12.7.2010
Jednání výboru se zúčastnila paní Milena Jarošová, zástupce SIL v prezidiu ČAZL
Olga Jůzová výbor informovala o jednání na MZČR. Hlavní body:
-
konečná podoba katalogu prací platného od 1.10.2010 (byly zapracovány body a požadavky
zástupců odborných společností vzešlé z jednání konaného v září 2009 v Motole), ZL zařazeni do
8. - 11. platové třídy
-
plánované změny a novelizace zákona 96/2004 Sb.
-
MZČR vytvořilo pracovní skupinu, která pracuje na přípravě nového zákona, jež by legislativně
upravoval postavení SZP a jež nahradí stávající zákon 96/2004 Sb.
-
vzdělávání a problém špatného využití absolventů oboru laboratorní asistent (LA) v klin.
laboratořích

Vyjádření ke vzdělávání zdravotních laborantů
MZČR vyzvalo zástupce odborných společností, aby navrhli změny, jež by byly podkladem pro práci
pracovní skupiny. Závěr diskuse výboru SIL o podobě vzdělávání ZL:
-
zachovat obor LA na SZŠ, rozšířit a zkvalitnit přípravu absolventů tak, aby mohli pracovat v klin.
laboratořích bez odborného dohledu (změna kompetencí podmíněna zkvalitněním přípravy)
-
změnit kompetence dané zákonem
-
umožnit LA další specializační vzdělávání
-
zařazení LA v platových třídách ve stejném rozsahu jako praktická sestra
-
VOŠ obor DZL, otevřít více tříd s dálkovou formou studia, aby si mohli současní absolventi LA
doplnit kvalifikované vzdělání a následně zachovat pro obor zdravotní laborant pouze bakalářské
studium na VŠ

Sjezd Olomouc říjen 2010
na web: informace o přesném termínu a časový harmonogram naší sekce
program
informaci o levném ubytování v Olomouci - o podklady prosím Evu (poslat Tomášovi)

program:
Byla zpřesněna podoba těchto příspěvků:

Seznámení s nově vzniklou ČAZL
oslovit zástupce a požádat o vystoupení s informacemi o ČAZL (pí. Ondráková, Muroňová, Pavlíková)
- domluví O. Jůzová

Akce pro rok 2011
Duben 2011
VI. Jednodenní konference SIL, Pardubice, Hotel Labe
Téma: transplantologie a transplantační imunologie
J. Kotrbatý a R. Cimburková vytipují a osloví vhodné přednášející z oboru

Podzim 2011
Regionální pracovní konference SIL - aby bylo vidět, že to je putovní, ne vázané na jedno
místo)
Nutno zjistit zájem imunologických ZL o aktivní účast, naplánovat termín a místo konání v případě
zájmu ZL.

Informace o výsledcích ankety
J. Kotrbatý předložil zpracovaná data, viz příloha.

Vyúčtování nákladů V. pracovní konference SIL
E. Slavíková předložila a výborem bylo schváleno vyúčtování nákladů konference

Zápis vypracovala: Olga Jůzová