Zdroj: http://www.imulab.cz/index.php?a=10  •  Vydáno: 8.2.2011 21:46  •  Autor: Vlas Tomáš

Zápis z jednání výboru Sekce imunologických laborantů při ČSAKI - 11.3.2010

Datum konání: 11. 3. 2010

Místo konání: Praha

Přítomni: Renáta Cimburková, Eva Slavíková, Olga Jůzová, Jiří Kotrbatý

Omluveni: Tomáš Vlas

Program:

1. V. Jednodenní konference sekce imunologických laborantů při ČSAKI

· E. Slavíková informovala o počtu přihlášených účastníků

· Žádost o přidělení kreditů zašle E. Slavíková do Brna na NCO NZO

· E. Slavíková zajistí tisk certifikátů. Podoba certifikátu bude konzultována e-mailem

· Navrhnuty změny v programu konference: sdělení sponzorských firem zařazena na závěr programu, délka sdělení 10 - 15 minut. O. Jůzové předány kontakty na sponzory, kteří budou mít aktivní prezentaci (Siemens, Exbio, I.T.A). Konečná verze programu bude konzultována e-mailem.

· Koordinátoři konference: dopolední blok přednášek 9,45 - 12 hodin: Olga a Jirka

odpolední blok přednášek 13 - 15 hodin: Tomáš a Jirka

· Odměna pro přednášející: 500 Kč

2. Jednání na MZČR

Prof. Krejsek naší sekci písemně (e-mailem, předán O. Jůzovou ostatním členům výboru) informoval, že 9. 3. 2010 bylo svoláno na MZ ČR jednání týkající se zařazení zdravotních laborantů do platových tříd. Iniciativa pro toto jednání vzešla v loňském roce po přeřazení sester ve FN Hradec Králové. Zde se vedoucí laborantka OKH paní Pavlíková obrátila dopisem na ministerstvo. Jednání bylo informační. Za naši odbornost byla úternímu jednání přítomna paní Jarošová z FN Hradec Králové. Veškeré další aktivity budou muset být koordinovány na úrovni odborné společnosti. Prosí, abychom v této věci komunikovali s ostatními laborantkami jiných odborností a vzájemně si sdělovali informace, které pravděpodobně vygeneruje MZ ČR.

3. Česká asociace zdravotních laborantů

Byli jsme pozváni k účasti na schůzi výboru ČAZL, která se bude konat dne 20. 4. 2010 v Brně (všem zasláno e-mailem). Žádají o zvolení 2 zástupců do prezidia (výboru) a uhrazení jednorázového počátečního příspěvku 10 000 Kč. Výbor nedošel k žádnému závěru, záležitost bude probrána emailovou diskuzí a definitivně rozhodnuto na příští schůzi 19. 4. 2010 v Pardubicích.

Příští schůze výboru se bude konat 19. 4. 2010 v Pardubicích, hotel Labe ve 12,15 hod.

Zápis vypracoval: Jiří Kotrbatý